Засилен ще е контролът на Инспекцията по труда и през 2019 г.

Засилен ще е контролът на Инспекцията по труда и през 2019 г.
Засилен контрол на обекти в селското стопанство, строителството, хотелиерството и ресторантьорството, както и в обекти с рискови дейности и в предприятия с висок трудов травматизъм обещават от агенция „Главна инспекция по труда“ и през 2019 г.

Дейността на агенцията ще бъде насочена и към превенцията на недекларирания труд.


Насоките на контролната дейност на Агенцията през 2019 г. са определени след анализ на данните от контрола през  2018 г., според които тези отрасли продължават да бъдат сред най-рисковите както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и при изпълнението на трудовите правоотношения.


През годината ще се проведе и вторият етап на кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа „Здравословни работни места 2018 – 2019, управление на опасните вещества на работното място“. В помощ на работодателите ИА ГИТ е разработила онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска за над 30 икономически дейности, които бяха актуализирани през 2018 г. За дейностите, в които се използват опасни вещества, част от инструментите обхваща и оценка на риска при работа с тях. Инструментите са създадени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да демонстрират пред работодателите функционалностите им.


Планирана е и кампания за електрообезопасеност в предприятия, част от дейността на които е разполагане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи върху стълбове от електроразпределителната мрежа. През 2018 г. бяха регистрирани няколко трудови инцидента с работници на такива предприятия, попаднали под напрежение, което е причина за организиране на кампанията.


И през 2019 г. ще се организира засилен контрол в хотелите и ресторантите в зимните и в летните курорти на страната, тъй като сезонната заетост също е идентифицирана като рискова по отношение полагане на нерегламентиран труд, както и по отношение на здравето и безопасността при работа.


Планът за дейността на ИА ГИТ през 2019 г. е публикуван на сайта на Агенцията.


ДАННИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.


През 2018 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 43 958 бр. проверки в 32 309 бр. предприятия с 1 484 092 заети в тях. Установените нарушения са 174 318 бр. Броят на нарушенията, свърни с изпълнение на трудови правоотношения – по възникването им, работното време, почивките, заплащането на труда и др. – са 88 538 бр., а на разпоредбите, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа – 85 197 бр.


За отстраняване на установените нарушения са приложени 165 921 бр. принудителни административни мерки, от които дадени задължителни за изпълнение преписания – 160 706 бр. Актовете за спиране на машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите, са 305 бр., а в 81 случая, при които работата не е позволявала прилагане на мярката „Спиране“, е въведен специален режим на работа.


Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9954 бр., от които за нарушения на нормите, свързани с трудовите правоотношения – 7 823 бр., а за нарушения на нормите, свързани с безопасността и здравето при работа – 1 919 бр. Установени нарушения за работа без сключени трудови договори са 2 211 бр.

Източник: Agrozona.bg

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Възможни са затруднения при продажбата на е-винетки на 14 август
Възможни са затруднения при продажбата на е-винетки на 14 август
Започват засилени проверки по пътищата за скоростта на шофьорите
Започват засилени проверки по пътищата за скоростта на шофьорите
 НОИ ще изпраща съобщения за преведени обезщетения
НОИ ще изпраща съобщения за преведени обезщетения
Oтбелязваме Преображение Господне
Oтбелязваме Преображение Господне
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
Месец остава на бензиностанциите да сменят фискалния софтуер
Месец остава на бензиностанциите да сменят фискалния софтуер
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост
Гергьовден е!
Гергьовден е!
Интернет търговците декларират електронните си магазини в НАП до края на юни
Интернет търговците декларират електронните си магазини в НАП до края на юни
На Светли Петък почитаме иконата Живоносен източник
На Светли Петък почитаме иконата Живоносен източник
При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи
При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи
Светли Вторник - почитаме Света Богородица
Светли Вторник - почитаме Света Богородица
Качеството на храните ще бъде тема на кръгла маса
Качеството на храните ще бъде тема на кръгла маса
Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „При Великденския пазар потребителите да внимават най-вече за качеството и безопасността на продуктите”
Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „При Великденския пазар потребителите да внимават най-вече за качеството и безопасността на продуктите”
България е сред водещите европейски страни в областта на рециклирането
България е сред водещите европейски страни в областта на рециклирането
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА