Засилен ще е контролът на Инспекцията по труда и през 2019 г.

Засилен ще е контролът на Инспекцията по труда и през 2019 г.
Засилен контрол на обекти в селското стопанство, строителството, хотелиерството и ресторантьорството, както и в обекти с рискови дейности и в предприятия с висок трудов травматизъм обещават от агенция „Главна инспекция по труда“ и през 2019 г.

Дейността на агенцията ще бъде насочена и към превенцията на недекларирания труд.


Насоките на контролната дейност на Агенцията през 2019 г. са определени след анализ на данните от контрола през  2018 г., според които тези отрасли продължават да бъдат сред най-рисковите както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и при изпълнението на трудовите правоотношения.


През годината ще се проведе и вторият етап на кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа „Здравословни работни места 2018 – 2019, управление на опасните вещества на работното място“. В помощ на работодателите ИА ГИТ е разработила онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска за над 30 икономически дейности, които бяха актуализирани през 2018 г. За дейностите, в които се използват опасни вещества, част от инструментите обхваща и оценка на риска при работа с тях. Инструментите са създадени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да демонстрират пред работодателите функционалностите им.


Планирана е и кампания за електрообезопасеност в предприятия, част от дейността на които е разполагане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи върху стълбове от електроразпределителната мрежа. През 2018 г. бяха регистрирани няколко трудови инцидента с работници на такива предприятия, попаднали под напрежение, което е причина за организиране на кампанията.


И през 2019 г. ще се организира засилен контрол в хотелите и ресторантите в зимните и в летните курорти на страната, тъй като сезонната заетост също е идентифицирана като рискова по отношение полагане на нерегламентиран труд, както и по отношение на здравето и безопасността при работа.


Планът за дейността на ИА ГИТ през 2019 г. е публикуван на сайта на Агенцията.


ДАННИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.


През 2018 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 43 958 бр. проверки в 32 309 бр. предприятия с 1 484 092 заети в тях. Установените нарушения са 174 318 бр. Броят на нарушенията, свърни с изпълнение на трудови правоотношения – по възникването им, работното време, почивките, заплащането на труда и др. – са 88 538 бр., а на разпоредбите, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа – 85 197 бр.


За отстраняване на установените нарушения са приложени 165 921 бр. принудителни административни мерки, от които дадени задължителни за изпълнение преписания – 160 706 бр. Актовете за спиране на машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите, са 305 бр., а в 81 случая, при които работата не е позволявала прилагане на мярката „Спиране“, е въведен специален режим на работа.


Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9954 бр., от които за нарушения на нормите, свързани с трудовите правоотношения – 7 823 бр., а за нарушения на нормите, свързани с безопасността и здравето при работа – 1 919 бр. Установени нарушения за работа без сключени трудови договори са 2 211 бр.

Източник: Agrozona.bg

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
През 2021 година преброяват населението в България
През 2021 година преброяват населението в България
ИАОС oбявява конкурс за детска рисунка „Вода за всеки“
ИАОС oбявява конкурс за детска рисунка „Вода за всеки“
Зам.-министър Красимир Живков ще представлява България в комисията за опазване на Черно море
Зам.-министър Красимир Живков ще представлява България в комисията за опазване на Черно море
КЗП: Имаме и ще имаме все по-ефективни механизми за контрол и за санкциониране при установяване на нарушения в електронната търговия
КЗП: Имаме и ще имаме все по-ефективни механизми за контрол и за санкциониране при установяване на нарушения в електронната търговия
Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „Потребителят не може да бъде задължен да подпише договор, който не е прочел”
Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „Потребителят не може да бъде задължен да подпише договор, който не е прочел”
Отбелязваме 146 години от гибелта на Васил Левски
Отбелязваме 146 години от гибелта на Васил Левски
Почитаме Св. великомъченик Теодор Тирон
Почитаме Св. великомъченик Теодор Тирон
От качествени вино и любов глава не боли! Честит празник!
От качествени вино и любов глава не боли! Честит празник!
Директорите на училищата и детските градини ще избират сами доставчиците по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Директорите на училищата и детските градини ще избират сами доставчиците по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Фирмите подават в НАП данни за платени доходи на физически лица
Фирмите подават в НАП данни за платени доходи на физически лица
Днес почитаме Св. Харалампий и Св. Валентина
Днес почитаме Св. Харалампий и Св. Валентина
Днес имен ден празнуват победоносците
Днес имен ден празнуват победоносците
АПИ: При гъста мъгла най-важното за безопасността на движението е да се кара с ниска скорост и да се спазва дистанция
АПИ: При гъста мъгла най-важното за безопасността на движението е да се кара с ниска скорост и да се спазва дистанция
Социалното министерство защитава Националната стратегия за децата
Социалното министерство защитава Националната стратегия за децата
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА