Засилен ще е контролът на Инспекцията по труда и през 2019 г.

Засилен ще е контролът на Инспекцията по труда и през 2019 г.
Засилен контрол на обекти в селското стопанство, строителството, хотелиерството и ресторантьорството, както и в обекти с рискови дейности и в предприятия с висок трудов травматизъм обещават от агенция „Главна инспекция по труда“ и през 2019 г.

Дейността на агенцията ще бъде насочена и към превенцията на недекларирания труд.


Насоките на контролната дейност на Агенцията през 2019 г. са определени след анализ на данните от контрола през  2018 г., според които тези отрасли продължават да бъдат сред най-рисковите както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и при изпълнението на трудовите правоотношения.


През годината ще се проведе и вторият етап на кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа „Здравословни работни места 2018 – 2019, управление на опасните вещества на работното място“. В помощ на работодателите ИА ГИТ е разработила онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска за над 30 икономически дейности, които бяха актуализирани през 2018 г. За дейностите, в които се използват опасни вещества, част от инструментите обхваща и оценка на риска при работа с тях. Инструментите са създадени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да демонстрират пред работодателите функционалностите им.


Планирана е и кампания за електрообезопасеност в предприятия, част от дейността на които е разполагане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи върху стълбове от електроразпределителната мрежа. През 2018 г. бяха регистрирани няколко трудови инцидента с работници на такива предприятия, попаднали под напрежение, което е причина за организиране на кампанията.


И през 2019 г. ще се организира засилен контрол в хотелите и ресторантите в зимните и в летните курорти на страната, тъй като сезонната заетост също е идентифицирана като рискова по отношение полагане на нерегламентиран труд, както и по отношение на здравето и безопасността при работа.


Планът за дейността на ИА ГИТ през 2019 г. е публикуван на сайта на Агенцията.


ДАННИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.


През 2018 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 43 958 бр. проверки в 32 309 бр. предприятия с 1 484 092 заети в тях. Установените нарушения са 174 318 бр. Броят на нарушенията, свърни с изпълнение на трудови правоотношения – по възникването им, работното време, почивките, заплащането на труда и др. – са 88 538 бр., а на разпоредбите, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа – 85 197 бр.


За отстраняване на установените нарушения са приложени 165 921 бр. принудителни административни мерки, от които дадени задължителни за изпълнение преписания – 160 706 бр. Актовете за спиране на машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите, са 305 бр., а в 81 случая, при които работата не е позволявала прилагане на мярката „Спиране“, е въведен специален режим на работа.


Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9954 бр., от които за нарушения на нормите, свързани с трудовите правоотношения – 7 823 бр., а за нарушения на нормите, свързани с безопасността и здравето при работа – 1 919 бр. Установени нарушения за работа без сключени трудови договори са 2 211 бр.

Източник: Agrozona.bg

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
България е сред водещите европейски страни в областта на рециклирането
България е сред водещите европейски страни в областта на рециклирането
1,5 милиона българи са със свръхнаднормено тегло
1,5 милиона българи са със свръхнаднормено тегло
Как една пратка с кокаин стига от Латинска Америка до Черно море?
Как една пратка с кокаин стига от Латинска Америка до Черно море?
Днес българските психолози отбелязват своя професионален празник
Днес българските психолози отбелязват своя професионален празник
Автобусните билети ще поскъпнат заради тол таксите
Автобусните билети ще поскъпнат заради тол таксите
Започна специализирана полицейска операция за контрол на скоростта
Започна специализирана полицейска операция за контрол на скоростта
Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Община Тетевен: Програмата за развитие на селските райони има изключително значение за всички малки общини
Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Община Тетевен: Програмата за развитие на селските райони има изключително значение за всички малки общини
Какво ще бъде времето през април?
Какво ще бъде времето през април?
Преминаваме към лятното часово време
Преминаваме към лятното часово време
Иван Грънчаров, кмет на Община Луковит: С успешните проекти по ПРСР променихме облика на града
Иван Грънчаров, кмет на Община Луковит: С успешните проекти по ПРСР променихме облика на града
Без социални помощи за родители, ако децатa не ходят на училище
Без социални помощи за родители, ако децатa не ходят на училище
Започва Великденският пост
Започва Великденският пост
Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си
Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си
Godsmack с концерт в София
Godsmack с концерт в София
Честит рожден ден, Теодосий Спасов!
Честит рожден ден, Теодосий Спасов!
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА