Зам.-министър Красимир Живков ще представлява България в комисията за опазване на Черно море

Зам.-министър Красимир Живков ще представлява България в комисията за опазване на Черно море
Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще е новият представител на България в Комисията за опазване на Черно море от замърсяване и в Международната комисия за опазване на река Дунав.

Комисията за опазване на Черно море от замърсяване е създадена с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, по която страни са шестте държави от Черноморския регион - България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна. Работата на Комисията и консултативните групи се състои от годишни срещи на комисията и работни срещи на консултативните групи. Обсъждат се координирани действия по опазване на морската среда и живите ресурси, отчитайки икономическите, социалните и здравните аспекти на проблема.


Международната комисия за опазване на река Дунав е органът, който координира изготвянето и прилагането на Плана за управление на международния район за басейново управление на реката, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите.

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари