Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си

Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си
На 15.02.2019 изпълнителният директор на Агенцията по вписванията издава заповед, с която утвърждава инструкция за осъществяване дейността на длъжностните лица по регистрация в Агенцията.

Заповедта е сведена до знанието на Министъра на правосъдието на 20.02.2019.


Заповедта урежда осъществяване дейността на длъжностните лица по регистрация и по своята същност е резюме на законови и подзаконови актове, регламентиращи дейността на служителите в Агенцията, а именно - Кодекса на труда, ЗТРРЮЛНЦ, Устройствения правилник на Агенцията и др. Правилата в заповедта акцентират на задълженията на длъжностните лица по регистрация да прилагат стриктно закона, като не превишават правомощията си по закон, чрез прилагане на разширителното тълкуване, съобщават от ведомството.


Въвеждането на тези правила към служителите на Агенцията е само част от пакет от мерки, които целят гарантиране сигурността на гражданския и търговския оборот на държавата. В тази посока, с решение на Министерски съвет от 2018г. е приет Устройствен правилник на Агенцията. Текстовете му вменяват нови задължения на Агенцията - осъществяване на административно-наказателна и дейност по анализ и методология, насочени към проследяване на стриктното изпълнение на задълженията на служителите на Агенцията.


В Агенцията са получени многобройни препоръки и искания на граждани, представители на гилдията на съдиите, работодателски организации, водещи адвокатски кантори, камара на частни съдебни изпълнителни, нотариална камара и др. за въвеждане на единни правила при произнасяне на длъжностните лица в Агенция по вписванията. От създаването на регистъра има множество сигнали и заведени дела срещу Агенцията за противоречива практика при произнасяне на длъжностните лица по регистрация при идентични казуси. През 2015 година, Инспекторатът на Министерски съвет излиза с предписание за "засилване на контрола от страна на директор на дирекция Длъжностни лица по регистрация, което да доведе до спад от отменените, като незаконосъобразни откази от страна на съда".


"Сигурността на гражданския и търговски оборот е наш приоритет. Нямам колебания, че правилата за работа на служителите на агенцията трябва да следват стриктно закона. Именно това въвежда тази заповед. Държа тя да стане достояние на всеки гражданин или търговец, тъй като пази основно техните интереси", каза Габриела Козарева.

Източник: NEWSBG

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
Месец остава на бензиностанциите да сменят фискалния софтуер
Месец остава на бензиностанциите да сменят фискалния софтуер
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост
Гергьовден е!
Гергьовден е!
Интернет търговците декларират електронните си магазини в НАП до края на юни
Интернет търговците декларират електронните си магазини в НАП до края на юни
На Светли Петък почитаме иконата Живоносен източник
На Светли Петък почитаме иконата Живоносен източник
При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи
При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи
Светли Вторник - почитаме Света Богородица
Светли Вторник - почитаме Света Богородица
Качеството на храните ще бъде тема на кръгла маса
Качеството на храните ще бъде тема на кръгла маса
Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „При Великденския пазар потребителите да внимават най-вече за качеството и безопасността на продуктите”
Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „При Великденския пазар потребителите да внимават най-вече за качеството и безопасността на продуктите”
България е сред водещите европейски страни в областта на рециклирането
България е сред водещите европейски страни в областта на рециклирането
1,5 милиона българи са със свръхнаднормено тегло
1,5 милиона българи са със свръхнаднормено тегло
Как една пратка с кокаин стига от Латинска Америка до Черно море?
Как една пратка с кокаин стига от Латинска Америка до Черно море?
Днес българските психолози отбелязват своя професионален празник
Днес българските психолози отбелязват своя професионален празник
Автобусните билети ще поскъпнат заради тол таксите
Автобусните билети ще поскъпнат заради тол таксите
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА