Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си

Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си
На 15.02.2019 изпълнителният директор на Агенцията по вписванията издава заповед, с която утвърждава инструкция за осъществяване дейността на длъжностните лица по регистрация в Агенцията.

Заповедта е сведена до знанието на Министъра на правосъдието на 20.02.2019.


Заповедта урежда осъществяване дейността на длъжностните лица по регистрация и по своята същност е резюме на законови и подзаконови актове, регламентиращи дейността на служителите в Агенцията, а именно - Кодекса на труда, ЗТРРЮЛНЦ, Устройствения правилник на Агенцията и др. Правилата в заповедта акцентират на задълженията на длъжностните лица по регистрация да прилагат стриктно закона, като не превишават правомощията си по закон, чрез прилагане на разширителното тълкуване, съобщават от ведомството.


Въвеждането на тези правила към служителите на Агенцията е само част от пакет от мерки, които целят гарантиране сигурността на гражданския и търговския оборот на държавата. В тази посока, с решение на Министерски съвет от 2018г. е приет Устройствен правилник на Агенцията. Текстовете му вменяват нови задължения на Агенцията - осъществяване на административно-наказателна и дейност по анализ и методология, насочени към проследяване на стриктното изпълнение на задълженията на служителите на Агенцията.


В Агенцията са получени многобройни препоръки и искания на граждани, представители на гилдията на съдиите, работодателски организации, водещи адвокатски кантори, камара на частни съдебни изпълнителни, нотариална камара и др. за въвеждане на единни правила при произнасяне на длъжностните лица в Агенция по вписванията. От създаването на регистъра има множество сигнали и заведени дела срещу Агенцията за противоречива практика при произнасяне на длъжностните лица по регистрация при идентични казуси. През 2015 година, Инспекторатът на Министерски съвет излиза с предписание за "засилване на контрола от страна на директор на дирекция Длъжностни лица по регистрация, което да доведе до спад от отменените, като незаконосъобразни откази от страна на съда".


"Сигурността на гражданския и търговски оборот е наш приоритет. Нямам колебания, че правилата за работа на служителите на агенцията трябва да следват стриктно закона. Именно това въвежда тази заповед. Държа тя да стане достояние на всеки гражданин или търговец, тъй като пази основно техните интереси", каза Габриела Козарева.

Източник: NEWSBG

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Акция: КАТ ще следи за използването на колани
Акция: КАТ ще следи за използването на колани
8 нови случая на COVID-19, излекувани са вече над 1 000
8 нови случая на COVID-19, излекувани са вече над 1 000
 БАБХ и МВР разкриха нелегален обект за производство и търговия с храни
БАБХ и МВР разкриха нелегален обект за производство и търговия с храни
От днес пада карантината за международните превози и автобусните превозвачи
От днес пада карантината за международните превози и автобусните превозвачи
По мярката 60/40 са преведени средства за 99 646 служители
По мярката 60/40 са преведени средства за 99 646 служители
24 нови случаи на коронавирус у нас
24 нови случаи на коронавирус у нас
От Синдикат "Образование" притеснени за изпращането на абитуриентите, матурите и НВО
От Синдикат "Образование" притеснени за изпращането на абитуриентите, матурите и НВО
Министерството на туризма публикува указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията след отмяна на извънредното положение
Министерството на туризма публикува указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията след отмяна на извънредното положение
Министър Ангелкова ще проведе работнa срещa с представители на туристическия бизнес от областите Варна и Добрич
Министър Ангелкова ще проведе работнa срещa с представители на туристическия бизнес от областите Варна и Добрич
Изготвят протокол с противоепидемични изисквания за изпращането на абитуриентите
Изготвят протокол с противоепидемични изисквания за изпращането на абитуриентите
 Отварят музеи, галерии и кина
Отварят музеи, галерии и кина
 Доброволци ще броят врабчетата в България
Доброволци ще броят врабчетата в България
Удължават кандидатстването за "Патронажна грижа" от общините
Удължават кандидатстването за "Патронажна грижа" от общините
Работата на полицейските екипи по контрол на спазването на противоепидемичните мерки продължава
Работата на полицейските екипи по контрол на спазването на противоепидемичните мерки продължава
Гергьовден е!
Гергьовден е!
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА