Картофите и доматите поскъпват, ябълките запазват цената си

Картофите и доматите поскъпват, ябълките запазват цената си
За седмица средната цена на едро на картофите се е повишила със 17,6%, сочат данните на Министерство на земеделието, храните и горите, оповестени в Оперативен анализ за основните земеделски култури.

Към 8 март клубените са се търгували за 1,07 лв. за килограм, което е със 17,6% повече от предишната седмица. В началото на месеца картофите са купувани от търговците на стойност от 0,91 лв. за същото количество. Погледнато на годишна база това е скок с над 84%. През същия период на 2018 г. зеленчукът се е продавал при цена от 0,58 лв.


Подобна е ситуацията и при вносните домати. Тук скокът спрямо предишната седмица е 3,6%, което се равнява на цена от 2,28 лв. за килограм. В началото на март вносните домати са се продавали на едро на цена от 2,20 лв. На годишна база цените на доматите също отбелязват увеличение. То се равнява на 26,7%. През същия период на 2018 г. вносните домати са стрували 1,80 лв. за кг.


При ябълките, които са един от най-търгуваните видове плодове през зимата, цената се запазва на същите нива от предишната седмица. На борсата килограм от тях се продава за 1 лв. Спрямо предишната година, когато търговията с ябълки се е състояла на цена от 1,45 лв. за килограм, стойността им е намаляла с 31%.


По данни на секторното министерство у нас производството на картофи заема най-голям дял от зеленчукопроизводството. През 2017 г. са реколтирани повече от 12 хил. ха, от които оранжерийно и на открито са произведени над 227 хил. тона клубени. Под полиетилен са произведени повече от 56 хил. тона домати, като това е близо 30% от общото получено количество. Оранжериите с домати основно са съсредоточени в Южна и Югозападна България, където са получени и повечето от българските картофи. 2/3 от общите площи, заети с ябълкови дървета, също се намира под Балкана. Там получените ябълки е около 24 хил. тона от общото количество от 44,5 хил. тона за 2017 г.

Източник: Agrozona.bg

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари