Свободни работни места в Добрич на 18 април

Свободни работни места в Добрич на 18 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Асистент-продавач, Образование - Висше      1


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше       2


Младсжки работник, Образование - Висше     1


Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)     1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)      5


Лекар, Образование - Висше / Медицина      6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)    3


Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1


Общ работник, Образование - Начално     3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно    2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     1


Общ работник, Образование - Начално,Основно     4


Транжор, Образование - Начално,Основно      1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10


Готвач, Образование - Основно    8


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5


Гладач, Образование - Основно     5


Шивач, Образование - Основно     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      3


Общ работник, Образование - Основно       2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       35


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно      1


Камериер/камериерка, Образование - Основно       2


Гладач, Образование - Основно      1


Общ работник, Образование - Основно       42


Пакетировач, Образование - Основно       1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно       10


Общ работник, Образование - Основно      1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       23


Работник, озеленяване, Образование - Основно       2


Портиер, Образование - Основно      2


Помощник-готвач, Образование - Основно      1 


Готвач, Образование - Основно     3


Сервитьор, Образование - Основно      15


Сервитьор, Образование - Основно      1


Продавач-консултант, Образование - Основно      1


Бояджия, превозни средства, Образование - Основно      1


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно        5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)      1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)       1


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално      4


Общ работник, Образование - Основно,Начално       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално      2


Колач, животни, Образование - Основно,Начално       1


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно       3


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно       8


Готвач, Образование - Основно,Средно       1 


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно       10


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно       1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно        2


Общ работник, Образование - Основно,Средно       5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4


Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3


Общ работник, Образование - Основно,Средно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       16


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4


Пиколо, Образование - Основно,Средно      4


Шивач, Образование - Основно,Средно       3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       9


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно       1


Шлосер, Образование - Основно,Средно      2


Готвач, Образование - Основно,Средно      2


Общ работник, Образование - Основно,Средно      10


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно     2


Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно      2


Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно       2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно     5


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно     3


Шофьор, автобус, Образование - Средно     5


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Стругар, Образование - Средно     1


Барман, Образование - Средно     4


Продавач-консултант, Образование - Средно      30


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     16


Сервитьор, Образование - Средно      12


Дезинсектор, Образование - Средно     1


Домашна помощница, Образование - Средно     1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     2


Администратор, хотел, Образование - Средно      4


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно     2


Готвач, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно      5


Барман, Образование - Средно      5


Камериер/камериерка, Образование - Средно      4


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Пиколо, Образование - Средно      2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно      1


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно      3


Барман, Образование - Средно      2


Сервитьор, Образование - Средно      5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2


Пиколо, Образование - Средно      4


Санитар, Образование - Средно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1


Аниматор, Образование - Средно      1


Сараф, Образование - Средно      3


Сервитьор, Образование - Средно       5


Готвач, Образование - Средно      4


Администратор, хотел, Образование - Средно      2


Готвач, Образование - Средно      5


Барман, Образование - Средно     1


Касиер, Образование - Средно      20


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Пакетировач, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Спасител, басейн, Образование - Средно       2


Готвач, Образование - Средно      5


Общ работник, Образование - Средно     2


Готвач, Образование - Средно      5


Барман, Образование - Средно     5


Спасител, басейн, Образование - Средно      1


Касиер, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     6


Асистент, офис, Образование - Средно     1


Сервитьор, Образование - Средно     10


Сервитьор, Образование - Средно      4


Пекар, Образование - Средно     2


Сладкар, Образование - Средно     3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     46


Администратор, хотел, Образование - Средно      2


Барман, Образование - Средно      7


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Майстор-готвач, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      2


Сервитьор, Образование - Средно      4


Готвач, Образование - Средно      12


Помощник-готвач, Образование - Средно     2


Администратор, хотел, Образование - Средно     2


Готвач, Образование - Средно     4


Спасител, басейн, Образование - Средно      1


Мениджър, туризъм, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      3


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно      6


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно      4


Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      1


Дърводелец, Образование - Средно      1


Касиер, Образование - Средно       7


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно      1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно     5


Барман, Образование - Средно      1


Помощник-готвач, Образование - Средно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9


Сервитьор, Образование - Средно      4


Администратор, хотел, Образование - Средно     1


Пиколо, Образование - Средно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      4


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно      5


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно      1


Монтажник, дограма, Образование - Средно      2


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     6


Сервитьор, Образование - Средно      10


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     5


Шофьор, линейка, Образование - Средно      1


Помощник-готвач, Образование - Средно      7


Месач, Образование - Средно     1


Пиколо, Образование - Средно       5


Сервитьор, Образование - Средно      10


Готвач, Образование - Средно     4


Готвач, Образование - Средно (готвач)     5


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)      1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж        10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)      2


Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)       1


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)      1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)      1


Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)      2


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)       1


Фризьор, Образование - Средно (фризьор)      1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше       1


Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше       5


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж       1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно      3


Запойчик, Образование - Средно,Основно       1


Заварчик, Образование - Средно,Основно      2


Готвач, Образование - Средно,Основно       1


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно      3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно     15


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно       5


Заварчик, Образование - Средно,Основно      1


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно     1


Гладач, Образование - Средно,Основно      2


Стругар, Образование - Средно,Основно     1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно      2


Готвач, Образование - Средно,Основно      4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно      3


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж     5


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж     5


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист   Без образование     1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)     1


Крояч, текстил, Образование - Основно     5


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно     5


Портиер, Образование - Основно,Средно      1


Склададжия, Образование - Средно     1


Организатор, производство, Образование - Средно     1


Шофьор, автобус, Образование - Средно     1


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1


Филиал Крушари


Продавач-консултант, Образование - Средно       1

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Велосипедист загина при инцидент по пътя Варна - Добрич
Велосипедист загина при инцидент по пътя Варна - Добрич
Временно затварят участъка от ул. „Г. Бенковски" между бул. „Сливница" и бул. „Вл. Варненчик"
Временно затварят участъка от ул. „Г. Бенковски" между бул. „Сливница" и бул. „Вл. Варненчик"
Първа международна „Еразъм+ седмица“ се провежда в Икономическия университет във Варна
Първа международна „Еразъм+ седмица“ се провежда в Икономическия университет във Варна
Приключи забраната за улов на калкан и любителски риболов над 500 метра надморска височина
Приключи забраната за улов на калкан и любителски риболов над 500 метра надморска височина
Започна подаване на заявления за второ класиране на първокласниците
Започна подаване на заявления за второ класиране на първокласниците
Започна рехабилитация на малките улици във Варна
Започна рехабилитация на малките улици във Варна
ЕНЕРГО-ПРО ще консултира клиентите си в нови 20 изнесени офиса
ЕНЕРГО-ПРО ще консултира клиентите си в нови 20 изнесени офиса
94% от първокласниците влизат по първо желание
94% от първокласниците влизат по първо желание
Традиционното състезание - викторина „Ваканция, Здравей! Да играем безопасно!” събра над 300 деца
Традиционното състезание - викторина „Ваканция, Здравей! Да играем безопасно!” събра над 300 деца
Честит празник, деца!
Честит празник, деца!
Празник в зоопарка във Варна за Деня на детето
Празник в зоопарка във Варна за Деня на детето
Проект на Варненския свободен университет със сребърен приз от Герценовския форум „Моята инициатива в образованието“ в Санкт Петербург
Проект на Варненския свободен университет със сребърен приз от Герценовския форум „Моята инициатива в образованието“ в Санкт Петербург
Ученически картинг ще се проведе във Варна
Ученически картинг ще се проведе във Варна
Започна изграждането на рибарско пристанище в Аспарухово
Започна изграждането на рибарско пристанище в Аспарухово
Лазерно шоу за официалния старт на туристически сезон 2019
Лазерно шоу за официалния старт на туристически сезон 2019
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА