Партньори от 6 държави обединяват усилия за изграждане на междукултурни компетенции сред младите хора

Партньори от 6 държави обединяват усилия за изграждане на междукултурни компетенции сред младите хора
В началото на месец април предстои да се проведе първата пилотна сесия по проект „Building Intercultural Competences“ (Изграждане на междукултурни компетенции), по който Висше училище по мениджмънт - Варна е в консорциум с представители от още 5 европейски държави.

Идеята за създаване на проекта се поражда от необходимостта за повишаване осведомеността на младите хора за значението на междукултурната комуникация и взаимното разбирателство. В сравнение с миналото светът днес е глобално свързан и в много случаи на младите хора се налага да напуснат обичайната си зона на комфорт и да изследват различни нови страни и дестинации в рамките на своето обучение, работа и дори пътуване с цел туризъм. Това създава нови мултикултурни среди на места, които традиционно са монокултурни. В тези условия, Европейският континент е изправен пред големи предизвикателства при насърчаване на социалното включване и културното многообразие като основни ценности, които обединяват държавите-членки. Building Intercultural Competences (BIC Project) е двугодишен европейски проект, финансиран по програма „Еразъм+“ в рамките на договор № 2019-1-BG01-KA205-062110, който има за цел да помогне на младите хора да разберат значението на социалното включване и културното многообразие и да изградят междукултурни компетенции. Това би било от полза да преодолеят потенциалните проблеми, причинени от стереотипното мислене, неразбирането и игнорирането на нуждите на другите.


Партньорите в проекта са от цяла Европа - Висше училище по мениджмънт - Варна (България), Международна фондация Cross Culture (Малта), Интер Алия (Гърция), Учебен център за насърчаване на човешкото развитие Demostene (Италия), Асоциация за устойчиво развитие SFERA - International (Северна Македония) и Асоциация Check-in (Португалия). Всяка организация в рамките на консорциума работи с млади хора с различен културен произход, както и с други младежки организации на международно ниво. Комбинирането на опита и уменията на партньорите ще гарантира създаването на иновативни инструменти за изграждане на междукултурните компетенции на младите хора.


Чрез проучване и споделяне на добри практики и иновативни методи и стратегии за справяне с предизвикателствата в мултикултурна среда за младежките организации и преодоляване на културния шок, стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията чрез междукултурна комуникация и диалог между младите хора, проектът ще насърчава споделените европейски ценности. По проекта ще се създадат два интерактивни онлайн наръчника и организират шест местни дебата, две пилотни сесии и една мобилност на младежи. Първата пилотна сесия ще се проведе съвсем скоро, на 3 април 2020 г. в Атина, Гърция.


За повече информация посетете уебсайта на проекта: http://project-bic.vum.bg/index.php/en/

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
ЕРП Север инвестира 30 милиона лева в електроразпределителната мрежа на област Варна в рамките на две години
ЕРП Север инвестира 30 милиона лева в електроразпределителната мрежа на област Варна в рамките на две години
Стажантите в ЕНЕРГО-ПРО продължават успешно реализацията си в компанията
Стажантите в ЕНЕРГО-ПРО продължават успешно реализацията си в компанията
Варна ще работи с бюджет от 492 млн. лв. за нов икономически профил
Варна ще работи с бюджет от 492 млн. лв. за нов икономически профил
Днес е европейският ден на спешния телефон 112
Днес е европейският ден на спешния телефон 112
Зам. - министър Кръстева: Земеделските производители в област Варна са получили финансова подкрепа в размер на 649 млн. лв. от 2014 г. до момента
Зам. - министър Кръстева: Земеделските производители в област Варна са получили финансова подкрепа в размер на 649 млн. лв. от 2014 г. до момента
Универсални аксесоари за коли от 4sales.bg
Универсални аксесоари за коли от 4sales.bg
Колко струва обзавеждането за баня
Колко струва обзавеждането за баня
Микробус се обърна по пътя Варна - Добрич
Микробус се обърна по пътя Варна - Добрич
 Установиха нерегламентирано разпространение на телевизионни програми
Установиха нерегламентирано разпространение на телевизионни програми
Стартира третото издание на кампанията на Лаборатории Русев – Варна: „Изследвай се днес“
Стартира третото издание на кампанията на Лаборатории Русев – Варна: „Изследвай се днес“
Международни кариерни дни 2020 във ВУМ
Международни кариерни дни 2020 във ВУМ
 Изтича срокът за доказване на реализираните плодове и зеленчуци за Кампания 2019
Изтича срокът за доказване на реализираните плодове и зеленчуци за Кампания 2019
Днес започна оглед на още 102 контейнера с италиански боклук на пристанище Варна-запад под ръководството на Районната прокуратура във Варна
Днес започна оглед на още 102 контейнера с италиански боклук на пристанище Варна-запад под ръководството на Районната прокуратура във Варна
Излезе от печат „Курс по криминалистика“ на проф. д.ю.н Йонко Кунчев
Излезе от печат „Курс по криминалистика“ на проф. д.ю.н Йонко Кунчев
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА