Обявиха резултатите от първо класиране в детските градини, остават свободни 314 места

Обявиха резултатите от първо класиране в детските градини, остават свободни 314 места
В платформата за прием, както и на видно място в детските градини са публикувани резултатите от първото класиране за прием в общинските детски градини, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Приетите деца се записват в периода от 07.06.2022 г. до 10.06.2022 г. на място в детското заведение.


За обявените 2599 свободни места за първа възрастова група, която включва деца, родени през 2019 г., са регистрирани 2359 заявления. От тях по първо желание  са класирани  1934 деца или 84.3%, по второ желание са класирани 172 деца или 7.7%, а по трето желание са класирани 101 деца или 4.5%. По четвърто желание са класирани 45 деца, а по пето и следващи желания – 33 малчугани. Некласираните деца са 124, като причините за това са, че родителите са посочили само 1 желание от 7 възможни избора или са избрали на предни места детски градини, които са извън района за обхват, посочват от ресорната дирекция.


След първо класиране са останали незаети 314 места в детските градини, като те ще бъдат обявени на 13.06.2022 г. От тази дата до 17.06.22 г. до 23:59 часа електронната система за прием ще бъде отворена за подаване на нови и редактиране на съществуващи заявления.


За обявените 385 места в яслените групи в детски градини са класирани 369 деца, от които 17 близнаци. Незаети места има в ДГ „Боров кът“ в с. Каменар – 16 броя. Анализът на данните от електронните системи за прием показва, че 84 деца са класирани едновременно в самостоятелните детски ясли и в яслени групи в детски градини, което дава възможност на родителите да изберат къде да ги запишат. Този избор ще освободи места за второ класиране в системите за прием на деца в яслена възраст в градините. 


 

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари