Намаляват делата в Окръжния съд на Варна

Намаляват делата в Окръжния съд на Варна
Днес се проведе Годишното събрание на Окръжен съд - Варна, на което бяха представени акцентите от годишния доклад на съдебната институция за изминалата 2016 г.

Присъстваха административният ръководител на Апелативен съд - Варна Ванухи Аракелян и заместник - председателите на съдебната институция, ръководителят на Окръжна прокуратура Владимир Чавдаров, както и административните ръководители на районните съдилища във Варна, Провадия и Девня Ерна Якова, Катя Савова и Димо Цолов.


Според събраните статистически данни се отчита намаление на постъпилите и разгледани дела през 2016 г. спрямо предходните 2015 г. и 2014 г. Разгледани са общо 7241 дела, свършени са 6086, като от тях 4995 са със съдебен акт по същество, а 1091 са прекратени.


Приключените в 3-месечен срок са 5262, което е 86% от общия брой дела.Процентът на решените в едномесечен срок дела се запазва относително стабилен за тригодишния период. Резултатите са показателни за бързината на правораздаване във ОС - Варна - 97% от делата са постановени в едномесечен срок.


Анализът показва, че бързината на правораздаването не е за сметка на качеството. През изминалата година 1385 акта на ОС - Варна са върнати от горна инстанция след обжалване, от които 705 са потвърдени, 231 - отменени, а 267 са недопуснати до касационно обжалване. 


Натовареността на съдиите от ВОС - по щат и действителна през 2016 г. е била по-ниска в сравнение с тази от предходните две години. Средномесечно един съдия е разглеждал 12.9 дела, спрямо делата за разглеждане, 10.16 дела - спрямо свършените дела.


При сравнение с останалите 8 окръжни съдилища в страната е видно, че Окръжен съд - Варна се нарежда по натовареност след Софийски градски съд и Окръжен съд-Пловдив.


На годишното събрание на Окръжен съд - Варна административният ръководител Марин Маринов отчете всички дейности и проекти, по които институцията е работила през изминалата година. На 11 април 2016 бе открита Синя стая (специализирано помещение за провеждане на разпити на деца, свидетели или жертви на насилие). Тя е първата, построена от българското правителство, с финансиране от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, в изпълнение на проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие".


През 2016 година "Синята стая" е използвана 11 пъти за разпити на малолетни, предимно по дела на Районен съд - Варна.


Завърши една изключително успешна година за Центъра по медиация към района на Окръжен съд - Варна, с 58 препратени дела от 11 съдебни състава на Районен и Окръжен съд. В рамките на 12 месеца бяха насрочени 42 медиации, проведени 75 срещи и сключени 15 споразумения от спорещи в съда страни. 


Според годишната статистика в Центъра по медиация към района на Окръжен съд - Варна средномесечно се провеждат по 6 срещи, а на 4 месеца се сключват по 5 споразумения. В края на 2016 година в срещите за решаване на спорове извън съда участват безвъзмездно 18 медиатори с различни професии. 


От началото на 2017 година досега (за почти 3 месеца) в Центъра по медиация към района на Окръжен съд - Варна има постъпили 20 заявления за медиация (2 са по дела на ОС, а останалите - на РС). Проведени са 9 медиации с общо 10 срещи, сключени са 7 споразумения. Това е двойно по-висок резултат от постигнатото за първото тримесечие на миналата година.


Окръжен съд - Варна продължава да работи по образователни проекти за повишаване правната култура на младите хора. През 2016 бяха обхванати около 1000 ученици в двата образователни проекта, насочени към варненските училища. В тях се включиха 17 съдии от Окръжен съд - Варна. Поради засиления интерес и добрата координация между съдебната институция и Регионалното управление по образованието, през 2017 година срещите с ученици са с двойно по-висока интензивност.


На 1.09.2016 г. бе подписан договор между Окръжен съд - Варна и Икономическия университет - Варна за участие в съвместен проект, наречен "Младите и правосъдието". През 2016 година бяха проведени 2 съвместни прояви с участието на широката общественост, 1 публична лекция пред студенти на съдия от ОС - Варна, 3 посещения на студенти на съдебни заседания на Търговско отделение. 


Участието на Окръжен съд - Варна в проекти и инициативи, насочени към младите хора, е мотивирано от нагласата, че повишената правна култура и информираност са най-добрата превенция срещу престъпността и проявите на агресия в ученическа възраст.

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Специалност „Право“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ приема кандидат-студенти с оценките от матурата по български език и общия успех от средното образование
Специалност „Право“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ приема кандидат-студенти с оценките от матурата по български език и общия успех от средното образование
Подадени са 2248 заявления за прием на деца в градини и 2458 - в училища
Подадени са 2248 заявления за прием на деца в градини и 2458 - в училища
420 са досъдебните производства за нарушаване на карантинните мерки срещу COVID-19, взети на специален надзор от Апелативната прокуратура във Варна
420 са досъдебните производства за нарушаване на карантинните мерки срещу COVID-19, взети на специален надзор от Апелативната прокуратура във Варна
Къща е изгоряла призори в с. Китка, общ. Аврен
Къща е изгоряла призори в с. Китка, общ. Аврен
Около 3680 малчугани са тръгнали на детска градина или ясла във Варна
Около 3680 малчугани са тръгнали на детска градина или ясла във Варна
Конкурс призовава младите да останат в страната
Конкурс призовава младите да останат в страната
Как да изберем бебешко легло - съвети от Baby.bg
Как да изберем бебешко легло - съвети от Baby.bg
С литургия и дигитално издание на книга курорта „Св. Св. Константин и Елена” отбелязва своя празник
С литургия и дигитално издание на книга курорта „Св. Св. Константин и Елена” отбелязва своя празник
730 лица са проверени във Варна и областта за спазване на наложената им задължителна домашна карантина
730 лица са проверени във Варна и областта за спазване на наложената им задължителна домашна карантина
Заседание по делото за добив на природен газ в община Генерал Тошево ще се проведе утре
Заседание по делото за добив на природен газ в община Генерал Тошево ще се проведе утре
Хранителни добавки от зеолит
Хранителни добавки от зеолит
Отменят обявеното на 29 май класиране за самостоятелните детски ясли
Отменят обявеното на 29 май класиране за самостоятелните детски ясли
33 пожара са възникнали от началото на годината на територията на СИДП
33 пожара са възникнали от началото на годината на територията на СИДП
Зеолитът – чудото на природата, което ни дарява със здрав и пречистен организъм
Зеолитът – чудото на природата, което ни дарява със здрав и пречистен организъм
Електронният прием за детските градини във Варна започва на 1-ви юни
Електронният прием за детските градини във Варна започва на 1-ви юни
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА