3 март – 140 години Свободна България

3 март – 140 години Свободна България
Днес – 3 март, честваме 140 години от освобождението на България от турско робство.

Денят е обявен за национален празник с Указ 236 на Държавния съвет от 27 февруари 1990 г. и с решение на Народното събрание от 5 март 1990 г.На 3 март (19 февруари стар стил) 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, с който се слага край на Руско-турската освободителна война (1877-1878). Макар и неокончателно с документа се обособява Третата българска държава след близо пет века османско владичество в България.
Санстефанският мирен договор е подписан около 17 ч. на 3 март 1878 г. в Сан Стефано (днес квартал на Истанбул) от граф Николай Игнатиев и Александър Нелидов от руска страна и от външния министър Савфет Мехмед паша и посланика в Германия Садулах бей от страна на Османската империя. Няма присъстващ свидетел на подписването от българска страна, независимо от това, че българите са участвали във военните действия и са дали 3 456 убити опълченци.
Със Санстефанския мирен договор България възкръсва отново на картата на Европа. Нейното население наброява 4 800 000 души. Санстефанският мирен договор от една страна решава проблема с легитимността на българската държавност, а от друга е убедително доказателство за българското териториално присъствие на Балканския полуостров. Санстефанска България, с малки изключения, припокрива картата на Екзархията от 1870 година, с която султанът легитимира православната духовност на българското население.

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари