Готвач- курсове и индивидуално обучение

Курсове и индивидуално обучение по професия ”Готвач” в център Давитоз, лицензиран от Министерството на Образованието и Науката с лиценз номер 201112927 - Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение - Включени часове по теория и практика - Форми на обучение: присъствена редовна, задочна и дистанционна - Преподаватели с дългогодишен практически опит - Лицензирани международно валидни сертификати - Всеки, който има 6 или повече месеца трудов стаж по професията, може да се яви само на изпит, без да е посещавал курс, и да получи лицензиран международно валиден сертификат - Цена 648 лв при плащане с една вноска, 708 лв с две равни вноски, 768 лв/ индивидуално обучение - Започване на курсовете всяка седмица - Международно валидна диплома за Готвач (помощник- готвач и майстор- готвач) Адрес: бул. Вл. Варненчик 43 (срещу Образцов дом)
648,00 лв.

Контакти

Име
Вяра Мандраджиева

Имейл
[email protected]

Телефон
0878952570