За първи път правят мониторинг на рибните запаси в цялото Черно море

За първи път правят мониторинг на рибните запаси в цялото Черно море

Най-после тръгва решаването на големия въпрос за мониторинга и управлението на рибните запаси, който да обхваща цялата акватория на Черно море.